Замяна и връщане на парите

В рамките на 14 дни от покупката имате възможност да върнете закупените продукти, в допълнение, имате право да замените продукта или да получите парите си обратно.

Продуктът, който искате да върнете или замените трябва да не е повреден. Трябва да се върне в оригиналната си опаковка с всичките си аксесоари. В противен случай, оплакването Ви ще бъде отхвърлено или частично отхвърлено.

В рамките на 14 дни от получаване на пакета ни уведомете писмено, че се оттегляте от договора и в рамките на 30 дни върнете продукта на нашия адрес:

В случай на връщане на парите, попълнете: Връщане на парите

Когато заменяте продукт, попълнете: Замяна на продукт

Формулярът трябва да бъде попълнен изцяло. Приложете формуляра на пакета.
Моля, приложете фактурата (която сте получили по имейл) към пакета си.

Разходите по доставката са от страна на изпращача. Не приемаме доставки, за които трябва да плащаме.
В случай, че не получим писмен отказ от договора в рамките на 14 дни от получаване на доставеното, не е възможно връщане или замяна.

В рамките на 8 работни дни от получаване на доставката, продуктът ще бъде заменен или парите Ви върнати.

Ще върнем парите по банковата Ви сметка в EUR.

Ако пакетът не е изпратен до Словения, няма да можем да получим Вашето оплакване или да върнем парите Ви.

Не покриваме пощенските разноски за обратна доставка!

Ако искането е непълно (ако няма информация за изпращач, IBAN) за връщане на парите и не отговаряте на нашите съобщения, ние ще Ви върнем обратно продукта Ви.